Velkomen til Stord kommune sin Portal for barnehage

Ny søknad om plass i barnehage
For å leggja inn ny søknad om plass vel du Søk barnehageplass her i menyen over.

Er du folkeregistrert i Stord kommune er det viktig at du loggar deg inn via ID- porten før du søkjer om barnehageplass. Dette for å kontrollera at opplysningane som er registrert på deg og familien din er korrekte, samt for å kunna leggja til rett kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Dersom du per i dag ikkje er folkeregistrert i Stord kommune, må du søkja utan å vera innlogga. Dersom du søkjer utan å vera innlogga, må du logga inn etter at søknaden er sendt for å lagre kontaktopplysningane dine.

1. Logg inn med ID-porten etc.
2. Gå på fana Sida mi.
3. Vel Mine plasseringar
4. Under Type plass - trykk på Søkje om endra plasstype / Oppseiing av plassen.

Endre / fjerne søknad
For å endre eller fjerne ein søknad må du vere innlogga.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten
Les meir om ID-porten her: Informasjon om ID-porten